سفر به مشگین شهر _ پل معلق

چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۴
ایستاده ام بر فراز منطقه ییلاقی ، حوالی روستای "میرک" بر روی دره ی "خیاوچای" ، جایی انگار بربلندای زمان.
پل معلق مشکین شهر
بوی تازگی سبزه ها و صدای سکوت به استقبالم می آید. باد خوابیده است و می شود خرداد را آسان نفس کشید.
اینجا با وضوح بیشتر می شود هم نیم رخ کوهها را دید و هم درختان را که به آسمان صاف ختم می شوند. دره ای خلوت در هوایی مطبوع که با نوعی لطافت و نهایتی ابدی تا افق کش می آید...

می گویند این پل طولانی ترین پل معلق پیاده روی خاورمیانه است با 365 متر طول و 80 متر ارتفاع که اردیبهشت ماه 94 در مشکین شهر افتتاح شده است.

پل معلق مشکین شهر


ادامه مطلب