سفر با «کنت گوبینو»

شنبه ۵ تير ۱۳۹۵
« ...این‌ها همه از فرشته‌ها و مردمان شرافتمند نیستد ولی آن غول‌هایی که به ما معرفی کرده‌اند نیز نیستند.
...این‌جا همه در فکر احیای دوران نادرشاه و تیمور هستند و در این فکر که از امروز به فردا یک‌باره ثروتمند شوند. در این‌جا کار مثبت کمتر مورد توجه است. این‌جا من زیاد کار می‌کنم و مخصوصاً با تلاش برای تکمیل زبان، فارسی را به روانی صحبت می‌کنم. خیلی به صحبت‌کردن با بومیان علاقمندم و درباره آن‌ها، نظراتی را که معمول اروپایی‌هاست ندارم.
...درباره روحیات مردم این سرزمین، شاهد یک رشته عقاید ناهماهنگ و نظرات متفاوتی بودیم ولی روی هم رفته از نظر روش‌های عملی، این ملت بیشتر از ترک‌ها و عرب‌ها به ما نزدیک است و با همه خشکی که نسبت به هندی‌ها دارند در تمام موارد انعطاف‌پذیرتر از آن‌ها هستند. خلاصه آن‌که این شیطان‌های ناقلا پسرعموهای ما هستند...»

این ها بخشی از نامه های «کنت گوبینو» بود به «آلکسی دوتوکویل» وزیر خارجه فرانسه، جامعه شناس و نویسنده معروفی که طرفدار مساوات و دمکراسی بود برعکس گوبینو.
ادامه مطلب