سفر به عراق _ طاق کسری

سه شنبه ۷ آبان ۱۳۹۸
از جلال آل احمد خوانده بودم سلام اسلامی صلح جویانه ترین شعاری است که دینی در عالم به خود دیده است... به شکوه و عظمتش سلام دادم و اهل "مدائن تیسفون" نان و خرما به دست به پیشواز ایستاده بودند...

هیجان دیدن یکی از عجایب معماری دنیا وصف نشدنی بود. هیجانی که برای دیدن بزرگترین طاق خشتی جهان بدون هیچ اهرم و ستونی مرا به سی کیلومتری جنوب شرقی بغداد کشانده بود. شنیده بودم اعراب هم بعد تصرف تیسفون از دیدن عظمتش به وحشت افتاده اند.
ادامه مطلب