شب چله

جمعه ۲۹ آذر ۱۳۹۸
حافظ امشب گفت:
تو عمرخواه و صبوری که چرخ شعبده باز
هزار بازی از این طرفه تر برانگیزد...


ادامه مطلب