تماس با من

بی شک شنیدن، خواندن و بودنتان باعث دلگرمی است
و خوشحال ترم اگر بتوانم جوابگوی تان باشم

ایمیل:   Hakim_lili@yahoo.com

اینستاگرام:   hakim_lili(ضمنا از اینکه قبل استفاده از مطالب یا عکس ها هماهنگ می کنید یا با لینک مستقیم به منبع اشاره می کنید سپاسگزارم و دستتان را به رسم امانت داری می بوسم.)