سفر به عراق _ طاق کسری

سه شنبه ۷ آبان ۱۳۹۸
از جلال آل احمد خوانده بودم سلام اسلامی صلح جویانه ترین شعاری است که دینی در عالم به خود دیده است... به شکوه و عظمتش سلام دادم و اهل "مدائن تیسفون" نان و خرما به دست به پیشواز ایستاده بودند...

هیجان دیدن یکی از عجایب معماری دنیا وصف نشدنی بود. هیجانی که برای دیدن بزرگترین طاق خشتی جهان بدون هیچ اهرم و ستونی مرا به سی کیلومتری جنوب شرقی بغداد کشانده بود. شنیده بودم اعراب هم بعد تصرف تیسفون از دیدن عظمتش به وحشت افتاده اند.

در غربزدگی آمده: سلمان فارسی سال ها پیش از آنکه یزدگرد به مرو بگریزد از جی اصفهان گریخته و به دستگاه اسلام پناه برده بود... از پله های کاخ که بالا می روی مسجد سلمان پاک (به قول عرب ها) پیداست با چهار گنبد که مربوط است به سلمان فارسی، حذیفه یمانی، طاهربن باقر و عبدالله جابرانصاری.

ترک خوردگی بنا هم که کاملا قابل رویت است و البته متاسف کننده!

سرسبزی و آبادی راه مدائن به نسبت عراق، چیزی شبیه شمال ایران خودمان است.

هزار دینار عراقی برای سواری گرفتن از کاظمین تا ایوان مدائن کافی است.

به امید روزی که فرشته صلح و عدالت همه مردم جهان را در آغوش بگیرد.